General Terms and Conditions

Personvernerklæring for LL Holding AS med datterselskap Ditt personvern er viktig for LL Holding med daterselskaper. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i LL Holding med datterselskap skal følge det til noe tidlig personvernregelverk, under GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om de personopplysninger som samles inn, hvordan opplysninger om samles inn og hvilke rettigheter du har den personopplysninger om deg registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig Alti Forvaltning AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og Midler som skal benyttes for de forskjellige selskaper i LL Holding med datterselskap. Det er vår vurdering ved det er Alti Forvaltning AS som er å anse som behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i LL Holding med datterselskap, jf. oversikt nedenfor. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator i Alti Forvaltning AS.

Vår behandling av personopplysninger Alti Forvaltning AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Utleie av næringseiendom Jeg har forbindelse med utleie av nærliggende samfunn som er nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner i leietagere.

Utleie og salg av boliger For å kunne gi deg noen bok eller oppfylle avtaler om utleie eller selge en boliger som er nødvendig for å behandle andre navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kredittsjekk (for utleie), familieforhold / sivilstatus, mv.

Wifi Vi tilbyr gratis WiFi på flere av våre kjøpesentre. For å kunne benytte deg av denne tjenesten som er nødvendig for oss å behandle annet, IP-adresse, MAC-adresse og telefonnummer.

Hvor utfordring lagrer vi personopplysningene dine? Personopplysninger vil ikke bli lenger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel på den legale bokføringsloven om oss til å bevise detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Vi vil ha en personlig informasjon om deg som kan brukes om det, med mindre vi har rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å motivere personopplysningene videre.

Vil du ha tilgang til personopplysninger? Vi vil bare dele dine personopplysninger med andre selskaper i LL Holding med datterselskap og med samarbeidende selskap i den grad det er nødvendig for å avvikle den daglige driften.

Ubetalte fordringer vil f. eks. bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige bilder i den utstrekning som det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskrive dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til å spise personopplysninger er begrenset til de ansatte som har et tjenestlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å promotere bevis om Alti Forvaltning AS sin retningslinje og rutiner for personvern.

Bruk av databehandlere Alti Forvaltning AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på en annen måte enn slik som er avtalt med oss ​​og lese i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger? Personopplysninger som behandles av Alti Forvaltning AS lagrer på servere i Norge og Europa.

Rettigheter Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlinger som du skal bruke. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Vi kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert

Accept & Continue